Peringatan Hari Bumi 2013

Setiap 22 April diperingati sebagai hari bumi. Hari bumi pada hakikatnya adalah tuntutan kepada siapa saja untuk terus memperhatikan dan terlibat secara langsung atau tidak langsung mempertahankan bumi kita yang sudah semakin parah kerusakannya.Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta juga ...